Przyłącz prądu do działki

Kupiłem działkę budowlaną i chcę ją uzbroić. Zacznijmy od prądu – opiszę swoją „przygodę” z Tauronem:

 1. Przygotowujemy potrzebne dokumenty
  • Wypełniamy wniosek „Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej”. Druk jest dostępny pod linkiem: https://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenie-do-sieci/dokumenty-do-pobrania
  • Do wniosku trzeba dołączyć:
   – mapę lub plan sytuacyjny, który przedstawia usytuowanie obiektu względem istniejącej sieci i sąsiednich obiektów,
   – tytuł prawny (akt notarialny lub wpis do księgi wieczystej),
   – pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do występowania w imieniu właściciela obiektu – w przypadku występowania pełnomocnika
  • Dokumenty wraz z wnioskiem można przesłać:
   – w formie załącznika na adres e-mail [email protected]
   – korespondencyjnie na odpowiedni adres oddziału TAURON
   – złożyć osobiście w najbliższym punkcie obsługi klienta
  • uzbrajamy się w cierpliwość – TAURON ma 30 dni na opracowane warunki przyłączenia, które wraz z 2 egzemplarzami projektu umowy przyłączeniowej
 2. Pocztą przychodzą nam dwa egzemplarze umowy, warunki przyłącza itp.
  • podpisujemy oba egzemplarze i odsyłamy do oddziału TAURON (adres jest umieszczony na jednym z otrzymanych dokumentów).
  • Po kilkunastu dniach otrzymujemy, nasz, jeden z egzemplarzy umowy podpisany przez TAURON
 3. Po około 6 tygodniach dzwoni do nas podwykonawca by dogadać umiejscowienie skrzynki itp.

tbc…